Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDM Reklama Dariusz Kędzierski z siedzibą w Luboniu ul. Wschodnia 24G/62, zwana dalej: „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Dariusz Kędzierski e-mail: biuro@mdm-reklama.pl, telefon: +48 61 8661 771

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przygotowywania ofert handlowych, realizacji składanych zamówień, przeprowadzenia procesu sprzedaży, fakturowania oraz księgowania w celach rozliczeń podatkowych,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym w celach marketingowych,

5) podane dane niezbędne są do realizowania procesu przygotowywania ofert handlowych i sprzedaży,

6) posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu prowadzącego lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odrębne przepisy podatkowe regulujące proces sprzedaży.